Svart magi

Författare
Nigel Williams
(Nigel Williams översättning av Lina Erkelius omslag och illustrationer: Julek Heller.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Legenda, Graphic Systems 1989 Sverige, Stockholm, Göteborg 138 sidor. ill. 22 cm