Svart modell

Författare
Michael Butterworth
(Michael Butterworth övers.: Tora Bergengren)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1981 Sverige, Malmö 159 sidor. 18 cm 91-35-02174-8