Svart och vitt - svenska grafiker och tecknare under 1900-talet

Författare
Ragnar Hoppe
(Ragnar Hoppe och Gunnar Jungmarker med inledning av Gunnar Jungmarker.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1947 Sverige, Stockholm 107 sidor., cc pl.-s., 20 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan