Svea, Läslandet - svenska för mellanstadiet

Författare
(Urval och bearbetning: Kristin Hallberg, Göran Lundqvist. Handledning / Anita Isaksson, Elisabeth Wetterhall)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1994 Sverige, Stockholm 144 sidor. : ill. 24 cm 91-21-13848-6