Svedala församlingshem - arkeologisk förundersökning : fornlämningsnr 91, Svedala socken, Svedala kommun, Skåne län

Författare
Jan Kockum
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet 2003 Sverige, Kristianstad 7 sidor.