Sven Dufva - Illustr.av Carlo Wognsen.

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1950 Danmark, Aalborg