Sven Lidman om människan och Gud - en innehållsanalytisk undersökning = Sven Lidman on man and God

Författare
Hans Sundberg
(Hans Sundberg.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Almqvist & Wiksell International distributör, Graphic Systems 1986 Sverige, Uppsala, Stockholm, Angered 192 sidor. 24 cm