Svenerik Nilson (S.E.N.) tolkar Gustaf Fröding

Författare
Gustaf Fröding
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SEVI konst 1988? Sverige, Huaröd 59 sidor. : ill.