Svensk Botanisk Tidskrift - Volym 42: Häfte 1, 1948

Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska botaniska föreningen 1948 Sverige, Stockholm 98
Svenska botaniska föreningen 1910 Sverige, Stockholm 74