Svensk Botanisk Tidskrift - Volym 32: Häfte 1, 1938

Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska botaniska föreningen 1938 Sverige, Stockholm 138
Svenska botaniska föreningen 1937 Sverige, Stockholm 138
Svenska botaniska föreningen 1934 Sverige, Stockholm 156
Svenska botaniska föreningen 1932 Sverige, Stockholm 400
Svenska botaniska föreningen 1931 Sverige, Stockholm 146
Svenska botaniska föreningen 1929 Sverige, Stockholm 108
Svenska botaniska föreningen 1928 Sverige, Stockholm 94
Svenska botaniska föreningen 1926 Sverige, Stockholm 136
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan