Svensk Botanisk Tidskrift - Volym 86: Häfte 3, 1992

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska botaniska föreningen 1992 Sverige, Stockholm 136
Svenska botaniska föreningen 1988 Sverige, Stockholm 143
Svenska botaniska föreningen 1987 Sverige, Stockholm 80
Svenska botaniska föreningen 1986 Sverige, Stockholm 64
Svenska botaniska föreningen 1984 Sverige, Stockholm 56
Svenska botaniska föreningen 1982 Sverige, Stockholm 70
Svenska botaniska föreningen 1980 Sverige, Stockholm 88
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan