Svensk Botanisk Tidskrift - Volym 113: Häfte 1, 2019

Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska botaniska föreningen 2019 Sverige, Uppsala 64
Svenska botaniska föreningen 2018 Sverige, Uppsala 64
Svenska botaniska föreningen 2004 Sverige, Stockholm 80
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan