Svensk bas 1

Författare
Lars Bergman
(Ingvar Sjöholm)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium (Akad.-förl.) 1990 Sverige, Göteborg [8], 209 sidor. : ill. 24 cm 91-24-16409-7
Esselte studium (Akad.-förl., Orstadius 1983 Sverige, Göteborg, Göteborg [6], 296 sidor. ill. 21 cm