Svensk filmografi 6, 1960-1969

Författare
(Red.: Jörn Donner ....)
Genre
Bok, Encyklopedier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska filminstitutet, Almqvist & Wiksell 1977 Sverige, Stockholm, Uppsala 584 sidor. ill.