Svensk flora 2, Kryptogamer utom ormbunkväxter

Författare
Th. O. B. N. Krok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium 1977 Sverige, Stockholm viii, 390 sidor.
1969 Sverige, Stockholm viii, 390 sidor. ill.
Läromedelsförl. 1969 Sverige, Stockholm 390 sidor.
Svenska bokförl. 1962 Sverige, Stockholm viii, 390 sidor.
1947 Sverige, Stockholm 376 sidor.
1932 Sverige, Stockholm Ex. 4: 2. tr., 1969