Svensk fotografi 1954/55

Författare
(Red.: Evald Karlsten utg. av Riksförbundet svensk fotografi.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gumpert 1954 Sverige, Göteborg 96 sidor. ill.