Svensk kommunalförvaltning, Älvsborgs län : landskommunerna - våra kommunala förtroendemän och tjänstemän

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. kommunallitt. 1959 Sverige, Malmö 721 sidor. : ill.