Svensk kommunalförvaltning, Östergötlands län - våra kommunala förtroendemän och tjänstemän

Författare
(Under red. av Owe Ahlfors-Geyer, S. Ivar Lundgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. kommunallitt. 1958 Sverige, Malmö 492 sidor. : ill.