Svensk kommunalförvaltning, Skaraborgs län - våra kommunala förtroendemän och tjänstemän

Författare
(Under red. av Owe Ahlfors-Geyer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. kommunallitt., Sydsv. dagbl. 1963 Sverige, Malmö, Malmö 459 sidor. ill.