Svensk kommunalförvaltning, Stockholms och Södermanlands län - våra kommunala förtroendemän och tjänstemän

Författare
(Under red. av Owe Ahlfors-Geyer, S. Ivar Lundgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. kommunallitt. 1960 Sverige, Malmö 616 sidor. : ill.