Svensk kommunalförvaltning, Västerbottens och Norrbottens län : landskommunerna - våra kommunala förtroendemän och tjänstemän

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. kommunallitt. 1957 Sverige, Malmö 584 sidor. : ill.