Svensk kommunalförvaltning - våra kommunala förtroendemän och tjänstemän : Örebro län

Författare
(Under red. av S. Ivar Lundgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. kommunallitt. 1961 Sverige, Malmö 343 sidor.
1960 Sverige, Malmö 318 sidor.
Sv. kommunallitt. 1960 Sverige, Malmö 616 sidor. : ill.
1959 Sverige, Malmö 348 sidor.
Sv. kommunallitt 1959 Sverige, Malmö 721 sidor. : ill.
Sv. kommunallitt. 1958 Sverige, Malmö 492 sidor. : ill.
Sv. kommunallitt. 1957- Sverige, Malmö
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan