Svensk konst nyss och nu

Författare
Gösta Andrén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkrörelsernas konstfrämjande 1957 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill. 21 cm