Svensk läsebok för de allmänna läroverkens tre lägsta klasser D. 1

Författare
Johan Olof Ekmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze 1908 Sverige, Stockholm vii, 211 sidor.