Svensk läsebok för de allmänna läroverkens tre lägsta klasser D. 2, (För klass II)

Författare
Johan Olof Ekmark
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze 1906 Sverige, Stockholm 232 sidor.
Fritze 1894 Sverige, Stockholm 312 sidor.