Svensk läsebok för de allmänna läroverkens tre lägsta klasser D. 1

Författare
Johan Olof Ekmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze 1908 Sverige, Stockholm vii, 211 sidor.
Fritze 1906-1908 Sverige, Stockholm 3 vol.
Fritze 1906 Sverige, Stockholm 232 sidor.
Fritze 1904-1906 Sverige, Stockholm 3 vol.
Fritze 1901 Sverige, Stockholm 312 sidor.
Fritze 1900-1904 Sverige, Stockholm 3 vol.
Fritze 1897-1904 Sverige, Stockholm 3 vol. (182; 322; 268 sidor.)
Fritze 1894 Sverige, Stockholm 312 sidor.
Fritzes bokh. 1892-1896 Sverige, Stockholm 3 vol. (202; 312; 352 sidor.)
Fritzes bokh. 1890-1891 Sverige, Stockholm 3 vol. (204; 312; 352 sidor.)
Fritzes bokh. 1887 Sverige, Stockholm xii, 648 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan