Svensk lagstiftning och Internet - ett effektivt medel för att begränsa lagöverträdelser på Internet ? = Swedish law and the Internet : an effective means to prevent law violations on the Internet ?

Författare
Mikael Schou
(Mikael Schou, Stefan Ström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1996 Sverige, Luleå Ca 50 sidor.