Svensk linje i brytningstid - säkerhetspolitisk orientering efter första världskriget

Författare
Patric Lindgren
(Patric Lindgren.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för samhällsvetenskaper, Copycenter, Linnaeus University 2018 Sverige, Kalmar, Växjö 123 sidor 978-91-86983-45-1