Svensk ordbok, med angifvande af ordens härledning

Författare
J. B. Lundström
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hiertas förlagsexp. 1870 Sverige, Stockholm 256 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan