Svensk postiljonbeväpning

Författare
Ingmar Kämpe
(Ingmar Kämpe. Gripandet av konung Gustaf IV Adolf / av Eric Tham. Funderingar kring Karl XII:s försvunna värja / av Olof P. Berg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
O.P. Berg, Anders Mattsonsg. 30, Göta vapenhistoriska sällsk., Kristianstads boktr. 1990 Sverige, Göteborg, Kristianstad 32 sidor. ill. 21 cm