Svensk säkerhetspolitik

Författare
Olof Palme
(Olof Palme talar om svensk säkerhetspolitik inför Utrikespolitiska institutet i Stockholm den 12 december 1985)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialdemokraterna 1986 Sverige, Stockholm 24 sidor. 21 cm