Svensk socialpolitik, Supplement 1956

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1956 Sverige, Lund 5 sidor.