Svensk socialpolitik, Supplement 1957

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1957 Sverige, Lund 10 sidor.