Svensk socialpolitik, Supplement 1962

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Rahm 1962 Sverige, Lund, Lund 18 sidor.
Gleerup, Nya litogr. 1961 Sverige, Lund, Malmö 14 sidor.
Gleerup, Nya litogr. 1960 Sverige, Lund, Malmö