Svensk socialpolitik, Supplement 1961

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Nya litogr. 1961 Sverige, Lund, Malmö 14 sidor.