Svensk socialpolitik, Supplement 1962

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Rahm 1962 Sverige, Lund, Lund 18 sidor.