Svensk socialpolitik, Supplement 1964

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Br. Ekstrand 1964 Sverige, Lund, Lund 8 sidor.