Svensk socialpolitik, Supplement 1965

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1965 Sverige, Lund 12 sidor.