Svensk socialpolitik, Supplement

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1970 Sverige, Lund 7 sidor.