Svensk socialpolitik

Den klassiska handboken Svensk socialpolitik föreligger nu i sin tjugonde upplaga. Den första upplagan utkom redan 1943. Sedan dess har den svenska socialpolitiken fått ett helt nytt ansikte och ännu under 1990-talet har stora förändringar genomförts. På flera områden har det blivit nyordningar och ibland har förmåner minskats och senare ökats på nytt.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
(Åke Elmér ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur Stockholm, eLib distributör 2010 Sverige, Lund 308 sidor. 978-91-44-06202-0
TPB 2004 Sverige, Enskede 1 CD-R 4 3/4 tum
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2000 Sverige, Lund, Lund 308 sidor. 23 cm 978-91-44-01479-1
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1998 Sverige, Lund, Lund 312 sidor. diagr., tab. 23 cm
Liber utbildning, Berling 1994 Sverige, Stockholm, Arlöv 276 sidor. tab. 21 cm
Liber 1993 Sverige, Stockholm [8] sidor. 91-40-71937-5
Almqvist & Wiksell, Bohusläningen 1991 Sverige, Solna, Uddevalla 284 sidor. diagr., tab 21 cm
Liber, Bohusläningen 1989 Sverige, Stockholm, Uddevalla 279 sidor. diagr., tab. 22 cm
Liber, LiberTryck 1986 Sverige, Stockholm, Stockholm 281 sidor. diagr., tab. 22 cm
LiberFörlag, Br. Ekstrand 1983 Sverige, Malmö, Lund [2] sidor., sidor. 5-290 sidor. diagr., tab. 22 cm suppl. ([4] sidor.)
LiberLäromedel 1981 Sverige, Lund [2] sidor., sidor. 5-289 : diagr., tab. 22 cm 91-40-30556-2
LiberLäromedel 1980 Sverige, Lund 16 sidor. 21 cm 91-40-30007-2
LiberLäromedel, Br. Ekstrand 1980 Sverige, Lund, Lund 279 sidor. diagr., tab. 22 cm suppl. med särskilt tillägg om socialtjänstlagstiftningen (16 sidor.)
LiberLäromedel 1978 Sverige, Lund 279 sidor. : diagr., tab. 22 cm 91-40-30007-2
LiberLäromedel 1977 Sverige, Lund 12 sidor. 21 cm 91-40-03782-7
LiberLäromedel 1976 Sverige, Lund 8 sidor. 21 cm 91-40-03782-7
LiberLäromedel, Br. Ekstrand 1975 Sverige, Lund, Lund 278 sidor. tab. 21 cm
Gleerup, Br. Ekstrand 1974 Sverige, Lund, Lund 278 sidor.
Gleerup 1971 Sverige, Lund 364 sidor.
Gleerup 1970 Sverige, Lund 7 sidor.
Gleerup, Br. Ekstrand 1969 Sverige, Lund, Lund 356 sidor., [1] tab.-bl.
Gleerup, Br. Ekstrand 1966 Sverige, Lund, Lund 357 sidor., [2] tab.-bl.
Gleerup 1965 Sverige, Lund 12 sidor.
Gleerup, Br. Ekstrand 1964 Sverige, Lund, Lund 8 sidor.
Gleerup, Br. Ekstrand 1963 Sverige, Lund, Lund 344 sidor. 2 tab.-bl.
Gleerup, Rahm 1962 Sverige, Lund, Lund 18 sidor.
Gleerup, Nya litogr. 1961 Sverige, Lund, Malmö 14 sidor.
Gleerup, Nya litogr. 1960 Sverige, Lund, Malmö
Gleerup, Nya litogr. 1958 Sverige, Lund, Malmö 352 sidor. 2 tab.-bl.
Gleerup 1957 Sverige, Lund 10 sidor.
Gleerup 1956 Sverige, Lund 5 sidor.
Gleerup, Nya litogr. 1954 Sverige, Lund, Malmö 366 sidor. 2 tab.
Gleerup 1950 Sverige, Lund 330 sidor. tab.
Gleerup 1948 Sverige, Lund 322 sidor. tab.
Gleerup 1945 Sverige, Lund 308 sidor., 2 vikta pl.-bl. diagr., tab.
Gleerup 1943 Sverige, Lund 269 sidor. tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan