Svensk verkstadsindustri - struktur, utveckling, framsteg, tendenser

Författare
Sten Hemmingsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges mekanförb., Sveriges verkstadsfören. 1970 Sverige, Stockholm 36 sidor. : ill.