Svensk verkstadsindustri

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges mekanförb., Sveriges verkstadsfören. 1976 Sverige, Stockholm 22 sidor. : diagr., ill., tab. 30 cm