Svensk vit makt - årsrapport 2010

Författare
Mikael Ekman
(Mikael Ekman, Daniel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Expo Research, Trydells tryckeri 2011 Sverige, Stockholm, Laholm 106 sidor. ill. 978-91-977812-6-8
Expo Research, Trydells tryckeri 2010 Sverige, Stockholm, Laholm 116 sidor. ill. 978-91-977812-3-7