Svensk zoonosrapport 2005 - förekomst av zoonoser och zoonotiska agens hos människor, livsmedel, foder och djur

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens veterinärmedicinska anstalt 2006 Sverige, Uppsala 30 sidor. ill.