Svensk-albansk ordlista - ordlista för tolkar

Författare
Asllan Muharremi
(Översättning: Asllan Muharremi = Fjalor suedisht-shqip : fjalor për përkthyes / e përktheu: Asllan Muharremi.)
Genre
Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dardania tolkförmedling, Dardania tolkförmedling 1992 Sverige, Ed, Ed 133 sidor. 21 cm