Svensk-finska historiskt romantiska skildringar

Författare
Jon Olof Åberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1882 Sverige, Stockholm 10 vol.