Svenska - linjespecialisering - gymnasieskolans ekonomiska och tekniska linjer : studiematerial för lärare i svenska i gymnasieskolan

Författare
Sylvia Danielsson
(Utarbetat på Skolöverstyrelsens uppdrag av fortbildningsavdelningen vid Lärarhögskolan i Linköping materialet har sammanställts av Sylvia Danielsson, Ingrid Holmström och Lars Wallin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel/Utbildningsförl. 1975 Sverige, Stockholm 58 sidor. 91-47-01504-7