Svenska 1800-tals tallrikar

Författare
Bengt Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska museet 1965 Sverige, Stockholm 5 sidor.