Svenska bokband - historisk översikt

Författare
Björn Dal
(Björn Dal och Per S. Ridderstad. Bokband av 54 nutida handbokbindare visade på Galleri Astley i Uttersberg hösten 1996 / redaktör: Björn Dal fotografierna tagna av Erik Karlsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokbindarmästarefören., Orbis pictus, Kristianstads boktr. 1996 Sverige, Stockholm, Fjälkinge, Kristianstad 128 sidor. färgill. 31 cm