Svenska diktarhem - en kulturhistorisk bilderbok med 32 svenska författarmiljöer från 1600-talet fram till våra dagar

Författare
Ola Terje
(Ola Terje och Rolf Yrlid.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forum 1965 Sverige, Stockholm, Nederländerna 205 sidor.
Bonnier 1965 Sverige, Stockholm, Nederländerna 205 sidor. ill.